Nærum Trafikskole’s Handelsbetingelser

 

Nærum Trafikskole – Nærum Hovedgade 47-49, 2850 Nærum– Tlf. 31 40 40 15 info@trafikgruppen.dk – CVR: 59773356

 

Disse handelsbetingelser, gælder for alle vores ydelser direkte eller indirekte online, via mobil eller tablet enhed, via e-mail eller telefon.

Kreditkort

 • Betalingen sker gennem en sikker betalingsgateway hos Pensopay/Nets og dine kreditkortoplysninger opbevares ikke af os, og kendes ikke af os. Betalingen (capture) vil ske, når du laver transaktionen
 • Alle beløb er i DKK.Danske kroner og er inkl.moms.
 • I tilfælde af svindel med kreditkort eller uautoriseret brug af dit kreditkort af tredjemand, skal du hendvende dig til din bank. Du bedes lige ledes kontakte os straks via e-mail (info@trafikgruppen.dk) angiv venligst ”kreditkortsvindel” i emnefeltet af din e-mail.

 

Pakketilbud

 • Da pakketilbuddet indeholder en rabat skal hele beløbet indbetales via Visa/Dankort/Mastercard/Mobilepay/kontooverførsel.

Ekstra kørelektioner udover de i pakken indeholdende, aftales og afregnes med Nærum Trafikskole til den til enhver tid gældende køretime-sats.

Løssalg

 • Hele beløbet betales ved bestillingen.

Refusion

 • Lovpakken er gyldig i 12 måneder.
 • Ønsker du ikke at fortsætte undervisningen hos Nærum Trafikskole efter at du har betalt hele beløbet, refunderes det betalte på følgende måde:
 • Efter start på teorihold:
  Det betalte beløb minus kr. 3.500,- + kr. 500,- administrationsgebyr.
 • Efter manøvrebane:
  Det betalte beløb minus kr. 6.045,- + kr. 500,- administrationsgebyr.
 • Efter start på første kørelektion:
  Efter start på første kørelektion på vejen refunderes det betalte beløb minus kr. 6.045,- + kr. 500,- administrationsgebyr,- samt minus de antal kørte lektioner på vej til den til enhver tid gældende køretime-sats. Overstiger regnestykket det faktiske betalte beløb, har man ingen krav på tilbagebetaling. I tvistsager kan det maksimale beløb der tilbagebetales ikke overstige det faktiske betalte beløb.

Kravet om evt. refusion skal være forelagt Nærum Trafikskole senest inden for et år efter den første indbetalingsdato (Datoen fremgår på din ordre/faktura). Derefter har man ingen krav på tilbagebetaling.

 

Aflysning af kørelektioner

 • Aflysning af en kørelektion skal ske dagen før inden kl. 12:00. Mandagens kørelektioner skal dog være aflyst senest fredag inden kl. 12:00. En kørelektion der ikke er aflyst rettidigt skal denne betales. Har du ikke din logbog/lektionsbog med eller er påvirket af spiritus/euforiserende stoffer, bliver du nægtet kørsel. Kørelektionen SKAL afregnes med din kørelærer.

Manøvrebane: Pauseregler – Aflysning

 • Manøvrebanen er gyldig i 3 måneder under forudsætning af, at du har haft kørelektioner på vejen. Dette betyder, at hvis du har været på manøvrebane, men ikke kørt på vejen i mere end tre måneder efter , skal du igen på manøvrebane mod betaling.
 • Aflysning kan ske op til 5 hverdage før, eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidig, eller, ikke møder op, skal du betale igen! – se prisen under løssalg).

Glatbane: Pauseregler – Aflysning – Nægtet adgang

 • Glatbanen er gyldig i 1 år under forudsætning af, at køreundervisningen ikke afbrydes.
 • Aflysning kan ske op til 7 hverdage før eller ved lægeerklæring (Aflyser du ikke rettidigt, eller ikke møder op, skal du betale igen! – se prisen under løssalg).
 • Du skal have gennemført glatbaneteori inden du møder på glatbane. Har du ikke taget teori 8 ifølge lektionsplanen, og der mangler underskifter i din logbog/lektionsplan, kan du blive nægtet adgang til glatbanen. Dette indebærer genbestilling samt genbetaling af glatbanen, se priser under løssalg på hjemmesiden.

 

 

Dit ansvar – mangelfuld eller ukorrekt udfyldte dokumenter – manglende underskrifter

 • Det er altid elevens eget ansvar at have samtlige dokumenter i underskrevet stand med til de respektive anstalter, myndigheder samt under kørsel og til teoriundervisningen. Er dine dokumenter mangelfulde, og der f.eks. mangler underskrifter, risikerer du ikke at kunne gennemføre det planlagte forløb til f.eks. manøvrebane, glatbane, kørelektioner, teoriundervisning, teoriprøve eller praktisk prøve.
 • Nægtet adgang pga. mangelfuld eller ukorrekt udfyldte papirer til f.eks. kørelektioner, manøvrebane, glatbane, teoriprøve samt praktisk prøve betyder genbestilling og dermed genbetaling ifølge prislisten (se under løssalg på hjemmesiden).

 

 

Pauseregler

 • Holder du pause på længere end 3 måneder, skal du starte forfra. Dette betyder også at du skal betale igen. (Alle pauseregler er suspenderet pga. Covid-19)

Elever under 18 år

 • Er eleven under 18 år, og dermed ikke myndig, skal forældremyndighedsindehaver(e) give samtykke til disse handelsbetingelser, og hæfter dermed for de økonomiske forpligtigelser der er i forbindelse med eleven tager kørekort på den enkelte skole. Køber eleven en lovpakke, hæfter forældremyndighedsindehaver(e) for det skyldige beløb, da eleven endnu ikke er myndig.
 • Når du starter på køreskolen vil du få udleveret to samtykkeerklæringer som forældremyndighedsindehaver(e) skal give samtykke til. Dels til ansøgning om kørekort (Færdselsstyrelsen) og dels samtykke til disse handelsbetingelser  (Nærum Trafikskole’s handelsbetingelser)

Databeskyttelse

Fra Datatilsynets ”Ofte stillede spørgsmål”

”Betragtes et billede som en personoplysning?
Ja, hvis det drejer sig om et billede af en genkendelig person, vil der være tale om en personoplysning omfattet af databeskyttelsesreglerne.”

Alle elever giver, når de accepterer handelsbetingelserne, samtykke til at køreskolen hvor det tager kørekort, må offentliggøre genkendelige billeder af sig selv, som er omfattet af databeskyttelsesreglerne.

Billederne er typisk af eleven efter bestået praktisk prøve med sin nyerhvervede midlertidige kørekort i hånden, foran skolebilen, eller eleven i andre undervisningsmæssige sammenhæng.

Er eleven under 18 år, og dermed ikke myndig, skal forældremyndigheds- indehaver(e) give samtykke til disse handelsbetingelser.

Der udover henvises til Nærum Trafikskole’s sikkerheds procedure vedr. Persondata og Datasikkerhed, som kan læses på køreskolens hjemmeside.